Är verkligen sulfiterna värst?

Fråga: Jag ser att du ogillar sulfiter mest av allt. Jag är inte helt benägen att hålla med. Det är klart att det går att överanvända sulfiter, men de har ju ett klart syfte i vinframställningen i hela kedjan från vingården till flaskan. För min del är jag mer bekymrad av de smaktillsatser du beskriver i boken, där man sminkar upp vinet till att verka vara något annat än det är. Det rena lurendrejeriet alltså.

Mats Burström

Svar: Jag förstår hur du menar. Och frågan om vad som är »värst« är verkligen inte helt lättbesvarad. Bristen på transparens gör att det uppstår ett stort glapp mellan idealbild och krass verklighet, och i detta frodas en massa olika tillsatser, processhjälpmedel och tekniker. Kanske är det bättre att säga som du gör att de kosmetiska substanserna är det största problemet. Stora mängder sulfiter »dödar« dock vinet och riskerar att utplåna ursprunget. Och det var skälet till att jag nämnde dem särskilt.

Succé för AVSKALAT!

Succé för AVSKALAT!

Mölstad.png